Taak risico analyse belangrijke basis

Aan de basis van ieder werktraject zou een taak risico analyse moeten staan. Met een taak risico analyse breng je in kaart waar eventuele risico’s in het uitvoeren van je taken liggen. Dit gaat niet per se over jouw persoonlijke taken, maar over de algemene taken die horen bij de klus of de functie. In routinewerkzaamheden ben je je waarschijnlijk al bewust van de risico’s en houd je hier al rekening mee. Maar bij nieuwe klussen, werkgevers of werkomgevingen kunnen andere risico’s aan bod komen. Dan is een taak risico analyse helemaal belangrijk.

Doel is preventie

Het doel van de taak risico analyse is natuurlijk niet enkel het in kaart brengen van potentiële risico’s. Het geeft je inzicht, maar daar moet je vervolgens wel naar handelen. De risico’s moeten natuurlijk niet tot uiting komen. Je voorkomt met de taak risico analyse ongevallen. Je handelt namelijk vanuit het oogpunt van preventie. Dat is het doel van de taak risico analyse. De analyse geeft handvatten om maatregelen te nemen om die risico’s te voorkomen of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken.

Gezamenlijk werk

De taak risico analyse is een gezamenlijke inspanning. De uitvoerders van de taken worden betrokken bij de analyse, maar natuurlijk ook preventie experts. Zij hebben meer kennis van eventuele risico’s bijvoorbeeld als je uitvoerders nog nieuw zijn in de taak, op de werkvloer of in de omgeving. Zo kom je tot het optimale resultaat van de analyse en met name de maatregelen om risico’s te beperken. Je vindt op deze pagina meer informatie over de taak risico analyse.