G4S veiligheidstrainingen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van een veilige werkomgeving. Dit geldt zowel voor de gezondheid als voor eventuele fysieke risico’s op de werkvloer. Zo is het bijvoorbeeld van belang om een BHV’er op de werkvloer te hebben en is het in sommige sectoren handig of zelfs noodzakelijk om een certificaat te hebben waarmee je aantoont dat je in staat bent veilig te werk te gaan. Je kunt voor dit alles terecht bij G4S veiligheidstrainingen. Bij G4S veiligheidstrainingen kun je bijvoorbeeld een EHBO cursus volgen of een BHV training. Maar je kunt bij G4S veiligheidstrainingen ook een VCA certificaat behalen.

VCA basis en VOL

Met een VCA basis kun je aantonen dat je veilig en gezond kunt werken. Dat geeft jou als potentiële werknemer een streepje voor en is als werkgever goed om van je werknemers te verwachten. Er is ook een VOL-VCA te behalen bij G4S veiligheidstrainingen. Deze is weer bedoeld voor mensen met een leidinggevende functie – dit kan je dus ook een streepje voor geven voor een leidinggevende functie. Een VCA behaal je voor de sector waarin je werkzaam bent. Je vindt alle details op de site van G4S veiligheidstrainingen.

EHBO of BHV

Een EHBO cursus en een BHV training komen gedeeltelijk overeen. Beide behandelen levensreddende handelingen. Als je daar waarde aan hecht, kun je dus voor beide opties kiezen bij G4S veiligheidstrainingen. Het verschil tussen BHV en EHBO is dat EHBO zich meer richt op vitale functies, letsel en handelen bij ongelukken. BHV richt zich meer op het in goede banen leiden van noodsituaties, bijvoorbeeld bij brand. Communicatie en alarmering zijn onderdelen die bij BHV aan bod komen.